Dzięki przejęciu udziałów w KUFPEC Norway, wydobycie gazu przez Grupę ORLEN w Norwegii wzrośnie o ponad 1 mld metrów sześc. To zdecydowanie zwiększa nasze możliwości zaspokojenia zapotrzebowania rynku polskiego oraz całego regionu w oparciu o własne zasoby gazu. Ta transakcja nie tylko przybliża nas do realizacji celów strategicznych Grupy ORLEN, ale zapewnia także szereg synergii, które wzmacniają nasz potencjał rozwojowy w Norwegii. Przejęliśmy kontrolę w złożach, na których już mamy bezpośrednie udziały, nabyte w wyniku poprzednich transakcji.

Technologiczny olbrzym z USA robi zakupy w Polsce. To już drugie przejęcie

Finalizacja transakcji planowana jest do końca roku i wymaga jeszcze stosownej akceptacji ze strony administracji norweskiej. Zakup udziałów w KUFPEC Norway zostanie sfinansowany w całości ze środków wypracowanych przez PGNiG Upstream Norway z działalności operacyjnej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland – operatorem magazynów gazu. Orlen robi kolejny krok do stworzenia wielkiego multienergetycznego koncernu. Ma już plan połączenia z gazowym gigantem PGNiG.

Raport Googla o Polsce. Mamy zyskać do 55 mld euro na strategii dla AI

Ważnym wkładem PGNiG w rozwój i dywersyfikację działalności nowego podmiotu będzie, jak zauważa sama spółka, jej pozycja w produkcji energii elektrycznej i ciepła. PGNiG via PGNiG Termika zasila największą sieć ciepłowniczą w Unii Europejskiej zlokalizowaną w Warszawie i jak stwierdza ma pozycję drugiego największego wytwórcy ciepła systemowego w Polsce. Nieco szybciej Orlen może przejąć Lotos, chociaż nie ma gwarancji, że stanie się to jeszcze w tym roku. – Ambicją rządu i PKN Orlen jest, żeby postarać się sfinalizować ten proces do końca 2021 roku, ale nie mogę tego zagwarantować – powiedział Sasin. Sądzę, że decyzja UOKiK będzie niebawem, mamy informacje, że ten proces powoli dobiega końca. Zrobimy wszystko, żeby w tym roku przejąć PGNiG – powiedział Obajtek podaczas konferencji prasowej.

Warunek przejęcia PGNiG przez PKN Orlen

Z kolei wspomniana  już firma Gas Storage Poland, objęta środkami zaradczymi, będzie pod nadzorem nowego inwestora. Oprócz pięciu eksploatowanych złóż, Grupa ORLEN przejmie też kontrolę nad udziałami w gazowym złożu Eirin, które przewidziane jest do zagospodarowania z wykorzystaniem infrastruktury wydobywczej złoża Gina Krog. Umożliwi to szybkie uruchomienie dostaw gazu z Eirin, zapewniając jednocześnie atrakcyjną rentowność i niską emisję CO2 z produkcji. Na początku lipca 2021 roku Komisja wydłużyła termin na realizację środków zaradczych do 14 listopada.

Orlen ustalił kluczową datę dla finalizacji przejęcia PGNiG

Finansowych płockiego koncernu zaznaczył, że w związku z pandemią koronawirusa i jej skutkami dla gospodarki, „był to naprawdę prawdziwie covidowy kwartał”. Wskazał przy tym, iż najtrudniejsze pod tym względem były miesiące kwiecień i maj. PKN Orlen przyspiesza z realizacją planów przejęć. Tydzień temu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu poparło połączenie z Lotosem. W ramach budowy multienergetycznego koncernu.

Oznacza to, że fuzja dwóch polskich koncernów stała się faktem. Połączenie jest elementem procesu konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz PGNiG. “Wchodzimy do grona 150 największych firm na świecie” – napisał prezes Orlenu Daniel Obajtek. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r.

Według rządu przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej. — Te synergie możemy bardzo szybko wypracować — dodał Daniel Obajtek. Przypomniał, że w czasie ostatnich czterech lat płocki koncern zainwestował 35 mld zł. PGNiG chce, aby 31 października giełda zawiesiła możliwość kupowania i sprzedawania akcji spółki. W kolejnym kroku papiery paliwowego giganta zostaną całkowicie wycofane z GPW. Wystarczy, że zalogujesz się do eBOK wyrazisz zgodę na otrzymywanie EKOfaktur i zaakceptujesz regulamin.

Za odpowiednią uchwałą padło ponad 99,99 proc. Łącznie oddane głosy reprezentowały 85,83 proc. W czasie zgromadzenia przedstawiciel grupy akcjonariuszy zapowiedział zaskarżenie uchwały do sądu i wniosek o zabezpieczenie powództwa – wstrzymanie wejścia jej w życie do czasu rozpatrzenia sprawy. — PKN Orlen czeka już tylko na decyzję sądu w sprawie rejestracji procesu połączenia z Grupą Lotos. Teraz najważniejsze będzie jak najszybsze wdrażanie zidentyfikowanych synergii — poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Z nadzieją i optymizmem patrzymy w przyszłość, bo nasze inwestycje będą dawały nam znaczący zwrot” – oświadczył członek zarządu ds. Podczas konferencji prasowej Daniel Obajtek opowiadał o dochodach, jakie ADHD Polityka, pieniądze, czy nauka przyniesie nowy koncern, a także zdradził, że spółka planuje dalsze inwestycje i akwizycje. Po informacji o podpisaniu planu połączenia, kurs akcji PGNiG rośnie na warszawskiej giełdzie o ponad 13 proc.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło wniosek do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych o zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz wykluczenie ich z obrotu giełdowego w związku z połączeniem z PKN Orlen — poinformowało PGNiG w poniedziałek. – Działalność PKN Orlen i PGNiG dopełnia się w wielu obszarach. Mamy szeroki portfel koncesji poszukiwawczych i wydobywczych, inwestujemy w alternatywne źródła energii, rozwijamy sektor ciepłowniczy. Posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucyjną i instalacje magazynowe dla gazu ziemnego. Łącząc doświadczenia i kapitał obu podmiotów, znacznie poszerzymy ofertę dla naszych klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych- powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak. Proponowane połączenie podlega uchwałom walnych zgromadzeń Orlenu i PGNiG oraz innym warunkom opisanym w planie połączenia, w tym złożonym przez Orlen zawiadomieniu o późniejszej kontroli nad holdingiem Skarbu Państwa.

Pod koniec lipca obie państwowe spółki podpisały plan połączenia. Wynika z niego m.in., że w zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu. Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen zgodziło się na połączenie spółki z Grupą Lotos, podobną zgodę wcześniej wyraziło 99 proc. Akcjonariuszy Grupy Lotos biorących udział w NWZ. Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz PGNiG. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG, warunkiem jest sprzedaż Gas Storage Poland, spółki zarządząjącej magazynami gazu należącymi do PGNiG.

Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. W tym samym czasie odpowiednie zgłoszenie trafiło do prezesa UOKiK. PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały w lipcu 2020 MetaTrader 4 mobilna platforma handlowa forex r. List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia PGNiG. PGNiG zwołało na 10 października nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia przez akcjonariuszy zgody na połączenie z Orlenem. Orlen nie zamierza poprzestać na przejęciu Lotosu.

  1. Na początku czerwca tego roku zarządy Orlenu i Lotosu uzgodniły i podpisały plan połączenia.
  2. Jesteśmy o tym przekonani, że to będzie z korzyścią dla wszystkich Polaków” – oświadczył.
  3. Proponowane połączenie podlega uchwałom walnych zgromadzeń Orlenu i PGNiG oraz innym warunkom opisanym w planie połączenia, w tym złożonym przez Orlen zawiadomieniu o późniejszej kontroli nad holdingiem Skarbu Państwa.
  4. PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek, polegający na przeniesieniu majątku PGNiG do Orlenu w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG.

W wyniku proponowanej transakcji ma zostać wyemitowanych do 534 mln nowych akcji Orlenu serii F. Emisja akcji połączeniowych, które trafią do dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG podwyższy kapitał zakładowy Orlenu. UOKiK podkreślił, że istotą warunku jest także to, że nabywca Gas Storage Poland nie może prowadzić działalności na rynkach obrotu gazem ziemnym, a ponadto musi zostać zaakceptowany przez Prezesa UOKiK. Warunek ma obowiązywać dopóki udział połączonego podmiotu w rynku magazynowania gazu w Polsce będzie wynosił powyżej 40 proc. W ubiegłym roku Orlen dostał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Lotosu. W odpowiedzi na stwierdzone przez Komisję problemy w zakresie konkurencji, Orlen zaproponował m.in.

Oznacza to, że za każdą akcję PGNiG akcjonariusz otrzyma 0,0925 akcji Orlenu. Po zakończeniu przejęcia KUFPEC, Grupa ORLEN będzie posiadał 94 koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co daje pod tym względem 5. Miejsce wśród firm działających na tym obszarze. Biorąc pod uwagę zasoby wydobywalne, które wyniosą ok. 400 mln boe, PUN będzie plasował się na 9.

–Po połączeniu sił z PKN Orlen łatwiej będzie nam przeprowadzić transformację energetyczną, przez którą bezwzględnie przejść musi nie tylko nasz kraj, ale wszystkie europejskie gospodarki. Żeby zająć dobrą pozycję na międzynarodowym rynku i zapewnić na lata bezpieczeństwo energetyczne Polski, musimy zbudować podmiot zdolny skutecznie konkurować na globalnym rynku – powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes zarządu PGNiG. Jak wyjaśniono, połączenie będzie polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG. Ilość przesyłanego do Polski gazu pochodzącego z własnego wydobycia w Norwegii. W skali roku oznacza to dodatkowy miliard metrów sześciennych gazu. Gaz pochodzący z norweskich złóż eksploatowanych przez PGNiG Upstream Norway zapełnia już około połowę całej zarezerwowanej przez ORLEN przepustowości gazociągu Baltic Pipe.

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać powiadomienia o dostępności faktur elektronicznych. Zyskasz kontrolę nad swoimi wydatkami oraz stały dostęp do faktur i Elektronicznego Archiwum Dokumentów Klienta. Jeśli nie przekażesz nam swojego odczytu w danym miesiącu, to na podstawie Twojej historii poboru gazu, szacunkowo obliczymy zużycie i wystawimy Ci fakturę. Przewiduje się, że walne zgromadzenia Orlenu i PGNiG odbędą się odpowiednio we wrześniu i październiku 2022, a połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku / listopadzie 2022. Wydając decyzję Prezes UOKiK wskazywał w marcu 2022, że dzięki rozdzieleniu własności magazynów od ich zarządzania, zwiększy się dostępność do tej infrastruktury dla podmiotów zewnętrznych tj. “Połączenie PKN Orlen z PGNiG zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS” — poinformował Orlen w środę.

Biorąc pod uwagę produkcję gazu ziemnego – ponad 4 mld m sześc. PGNiG Upstream Norway realizuje intensywny program dalszego wzrostu wydobycia. Spółka, wraz z partnerami koncesyjnymi, uzyskał w czerwcu tego roku zgody administracyjne na zagospodarowanie ośmiu złóż. Łączna wielkość Bold and Brave Hotel debiutuje w czasie COVID-19 ich zasobów przypadająca na PUN przekracza 100 mln boe. Ruszyło wydobycie z pierwszych otworów produkcyjnych złoża Tommeliten Alpha, w którym PGNiG Upstream Norway posiada ponad 42 proc. W szczytowym okresie produkcji złoze zapewni Spółce co najmniej 0,5 mld m sześc.

Ogłoszony 29 lipca 2022 plan połączenia Orlenu i PGNiG przewiduje tzw. Ma ono nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG na Orlen w zamian za akcje, które płocki koncern przyzna akcjonariuszom PGNiG. PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN przejmuje kontrolę nad całą działalnością spółki wydobywczej KUFPEC Norway.

W efekcie transakcji, wydobycie gazu ziemnego Grupy ORLEN w Norwegii wzrośnie o jedną trzecią i przekroczy 4 mld m sześc. Z kolei dzienna produkcja węglowodorów już w 2024 r. Udziały w pięciu złożach, na których Grupa ORLEN już prowadzi eksploatację. Wydobywany z nich gaz będzie przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe. – Zrealizowaliśmy strategiczną transakcję na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.